Hoe doe ik dat?


Samen met de leidinggevenden onderzoek ik waar de knelpunten zitten,
voer ik eventueel een taakanalyse uit om te bepalen wat een medewerker nodig heeft aan kennis, vaardigheden en middelen.
Indien nodig stellen we leerdoelen op en bespreken we welk resultaat gewenst is.
We bepalen hoe een (nieuwe) medewerker snel en efficiënt de belangrijke onderwerpen zich op de werkplek eigen kan maken.


Weet ik het allemaal beter dan?
Nee zeker niet…
De kennis haal ik van de werkvloer.

Ik ‘loop mee’ op de werkvloer en interview een ervaren medewerker tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, waarbij de productie zo min mogelijk gehinderd wordt. Indien toegestaan maak ik foto’s ter ondersteuning voor het instructiemateriaal.
Tijdens deze werkzaamheden is gebleken dat ik een gemakkelijke gesprekspartner ben voor medewerkers van ”hoog tot laag”.

U als klant controleert en bepaalt wanneer het instructiemateriaal akkoord is.e-mail adres: hesterwildenberg@gmail.com
telefoonnummer: 06 40365851